Dr. Vámos Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Integrált Energetikai Tudásközpont


Dr. Vámos Gábor(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Integrált Energetikai Tudásközpont)

Új stratégia az energetika kutatásban és innovációban a Műegyetemen- prezentáció

Letölthető innen »

Forrai György A hőbázisú hőellátás jövőbeni hosszútávú marketing kérdéseiről


A hő (hűtő) energia előállítására szolgáló energetikai eljárások „hő”, vagy „villamos” bázisú besorolásának szükségessége egyre inkább érződik, mivel az egyebek között az arra szolgáló primer energiaforrások decentralizált- vagy koncentrált ellátási formái hatékonyságát is jellemzi.

Beszámoló a "Geotermikus földhő szondák tervezése és művezetése" szakmai napról


Nagy érdeklődés kísérte a Magyar Hőszivattyú Szövetség (MAHŐSZ) idei első szakmai napját, amely 2010.02.01-én került megrendezésre a LORBERTERV Vízföldtani Tervező Kft-vel társszervezésben, illetve a Magyar Geotermális Egyesület, a Magyar Geofizikusok Egyesülete, és a Vízkútfúrók Országos Egyesületének közös munkája nyomán.

Az előzetes 78 fős jelentkezést meghaladva több mint 100 fő vett részt a MTESZ-ben rendezett szakmai napon. A földhőszondák tervezői számos méretezéssel kapcsolatos előadást hallgathattak meg, jelen volt a Budapesti Bányakapitányság képviselője is, aki az előadásában a hatósági szempontokat részletezte az engedélyekkel kapcsolatban.

Hőszivattyús primer rendszerek (szondafúrások vagy kutak) tervezési tapasztalatai


A nagyközönség jelentős része nehezen fogadja el azt a tényt, hogy a felszín alatti vízbeszerzés és a geotermikus hasznosíthatóság is területfüggő adottság. A hazai kiemelkedő geotermikus adottságokat általában minden elemző élesen szembe állítja azok kisfokú és többnyire egyoldalú (fürdőkre koncentráló) kihasználtságukkal. A hőszivattyú aktív támogatásával sokkal rosszabb geotermikus adottságú skandináv területek kerültek a geotermikus energia-hasznosítás élmezőnyébe. Példájuk gyors fejlődésük azt jelzi,hogy a hasznosítás volumene rövid távon nem függ össze az adottságokkal!  Hosszabb távon elvileg a természeti adottság dominálhat – ha a jogszabályi és a gazdasági környezet legalább részben hasonló.

Zöldgazdaság-fejlesztés – Energiapolitika


Zöldgazdaság-fejlesztés – Energiapolitika- Polgári Szemle: 2010. június – 6. évfolyam, 3. szám

A „Talpra állás és Felemelkedés Közgazdasági Programjához” készült energiapolitikai tanulmányok alapján összeállította: CSIZMADIA NORBERT (Olajos Péter javaslatait is figyelembe véve).
A jövőbeni energiapolitikát részben a legfontosabb hazai kihívásokra adandó válaszok, részben pedig az uniós energiapolitikai törekvések mentén kell kialakítani. A hazai energetika számos, az európai fejleményektől részben független, sajátos körülménnyel, lehetőséggel és kihívással is szembenéz.