Új lendületet vesz a Mahősz

2016. június 14-én közgyűlést tartott a Magyar Hőszivattyú Szövetség melynek két fő napirendi
pontja volt, egyrészt a 2015-ös év beszámolójának elfogadása, másrészt az új vezetőség
megválasztása.
A közgyűlés Dr. Korényi Zoltán által került levezetésre, ahol a beszámoló elfogadásra került és
sikeresen megválasztották az új elnököt és az elnökséget.
Az egyhangú szavazással megválasztott új elnök, Dr. Ádám Béla a HGD Kft. ügyvezetője a következő
szavakkal köszönte meg a bizalmat: „A magyar hőszivattyús szakma megismételhetetlen lehetőség
előtt áll. A szakmai szervezetnek óriási felelőssége van abban, hogy a különböző primer hőforrások
alapján működő hőszivattyús rendszerek reális alternatívaként kerüljenek bemutatásra a magán vagy
intézményi beruházói kör számára ha valóban energiahatékony fűtési és hűtési rendszerek
megvalósításáról van szó, illetve megteremtődjön az a jogszabályi környezet, mely biztosítja, hogy a
magyar hőszivattyúzás túllépjen a lassan egy évtizede stagnáló embriotikus állapoton.”
Dr. Ádám Béla hangsúlyozta, hogy az elnöki funkció elvállalásának alapfeltétele, hogy a tagság
részéről egy aktív, együttműködő elnökség álljon mögötte, és a tagság támogatását élvezze, ahol az
egyes részterületekért felelős kollegák érdemi munkát végeznek.
Az új elnökségben a szakma teljes vertikuma képviselteti magát, a folytonosság megtestesítője Dr.
Maiyaleh Tarek leköszönő elnök a BME Energetikai gépek Tanszék docense, Kiss Pál a Thermowatt
Hungária Kft. ügyvezetője, Dr. Kassai Miklós PhD a BME Épületgépészeti Tanszék, Szép Tamás a Penta
Klíma Kft. ügyvezetője, Dr. Léderer András Thermo Kft. ügyvezetője, Varga Csaba az Oktoklima Kft.
ügyvezetője és Zuggó Balász a Daikin Hungary Kft. ügyvezetője.
Dr. Ádám Béla a szövetség számára három fő feladatot határozott meg a következő hat hónapra:
- A hamarosan kiírásara kerülő pályázati rendszerben a különböző hőszivattyúzási technológiák úgy,
mint a klasszikus geotermikus, víz-víz, vagy az utóbbi években nagy mértékben elterjedt levegő-víz,
levegő-levegő, illetve a rendkívül innovatív magyar tapasztalatokon alapuló szennyvíz hasznosítású
rendszerek megfelelően képviseltessék magukat.
- További fontos célként fogalmazta meg a kivitelezők számára előkészített EURCERT és GEOTRAINET
oktatási rendszer gyakorlati alkalmazását, mely a beruházók számára garantálja a termékek műszaki
színvonalának megfelelő kivitelezői és szerviz háttért.
- Harmadik célként megfogalmazásra került a szakterületen dolgozók széleskörű elérése annak
érdekében, hogy a szövetség nagyobb taglétszámmal és a szakág teljes vertikumát átfogó szakmai
képviselettel működhessen a jövőben.
Az újra választott elnökség egyhangúlag kiállt Dr. Ádám Béla mellett abban a kérdésben, hogy a
hőszivattyúzás sikere érdekében elengedhetetlen, hogy a Mahősz stratégiai együttműködést
folytasson a kivitelezői szakmát magas szinten képviselő MÉGSZ Hőszivattyú Szakosztályával.
Budapest, 2016. július 19.