Jegyzőkönyv 2016. júl. 30. elnökségi gyűlésről

Jegyzőkönyv

a MAHŐSZ 2016.06.30.-i elnökségi üléséről

Jelen vannak: Az elnökségi tagok Varga Csaba kivételével, továbbá meghívásra jelen volt Tóth László Etikai Bizottsági és Dr. Maiyaleh Tarek Ellenőrző Bizottsági tagok, valamint Fodor Zoltán a MÉGSZ Hőszivattyús Tagozat elnöke.

Napirend ismertetése: Az előre megküldött prezentáció tartalom jegyzéke szerint, ,mely mellékelve. Továbbá az NFM hőszivattyús szakmai egyeztetés anyagának ismertetése.

Az elnökségi ülés eseményeinek rövid összefoglalása:

- Dr. Ádám Béla ismertette a kiadott prezentációt és szóbeli kiegészítéseket tett: Kollektív vezetési munkát igényel, 6 hónapos időszakra, 2016.12.31.-ig kiértékelve az eredményeket. A szövetség bejegyzett székhelye marad a BME-en. Dr. Kassai Miklóshoz átkerülnek a Mahősz anyagok, de nem "titkári funkcióval". Adminisztrátor esetleges alkalmazásáról később döntenek.

- Szakmai reszortosok lesznek. Javaslat most csak az oktatások, a Geotrainet felelős Tóth László, Eucert felelős Szép Tamás, marketing felelős Zuggó Balázs, külföldi kapcsolatok Kiss Pál és Dr. Léderer András felelősök esetére lett elfogadva. Ezen kívül a Mahősz lobby tevékenységét a Mahősz elnök mellett mindenkor a Mégsz részéről Fodor Zoltán képviseli, valamint a téma egy elismert szakértője.

- Cél az oktatások mielőbbi megszervezése 2016. őszi kezdéssel, legalább a Geotrainet tekintetében. Akreditációs kérdéseket tisztázni kell a Mahősz vezetésének.

- A Mahősz honlap aktiválására Varga Csabát kérjük fel.

- A Mahősz marketing stratégia kidolgozására Zuggó Balázs vezetésével még 2016. júliusban intézkedés történik team munkában.

- A Mahősz taglétszám emelés és ezzel összefüggésben a pénzügyi helyzet javítására stratégiát kell kidolgozni az elnökségnek. Ezt a munkát az elnök vezeti, mielőbbi konzultációkkal.

- Kiemelt feladat egy színvonalas, lehetőleg külföldi előadókat is bevonó hőszivattyús konferencia megszervezése 2016. szeptember végére ( október elejére ). Ennek előkészítésére téma javaslatokat várunk különösen az elmúlt 2 év újabb hőszivattyús fejlesztéseiről, érdekes projektjeiről. A konferenciára az államigazgatás képviselőit is meghívjuk.

- Kiemelt aktuális feladat az NFM-ben készülő hőszivattyús pályázati kiírás műszaki követelményeinek megállapításához a javaslatok megadása. Erről külön prezentációban számolt be az elnök. Hozzászólások után az a döntés született, hogy a javaslatokat 2016.07.05.-ig összegyűjtjük és 6.-án egy személyes egyeztetés keretében adjuk meg az NFM-nek. Fodor Zoltán kiemelte, hogy a TOP pályázati kiírások "megújuló energia hányad számítását" és hőszivattyús feltétel rendszerét kell itt is követni. Ezt kértük küldje meg.

- Minden témához voltak értékes hozzászólások:

Zuggó Balázs a nagy hőszivattyús forgalmazók marketing tapasztalatára támaszkodna.

Kiss Pál az EHPA 2016.II. fé rendezvényekről ad listát és tart kapcsolatot az EHPA-val.

Dr. Léderer András felajánlotta a stúdióját oktatásra és marketing anyagokhoz.

Szép Tamás felhívta a figyelmet az EU rendeletek összefüggéseire, amit a hőszivattyús pályázati kiírásokhoz figyelembe kell venni.

Tóth László a Geotrainet tematikáról röviden tájékoztatott.

Dr. Kassai Miklós az oktatásokhoz és a konferencia szervezéshez ajánlotta a közreműködését.

Dr. Ádám Béla a zárszóban megemlítette, hogy júliustól folyamatosan tartja a kapcsolatot az elnökségi tagokkal a Mahősz működésének megújítása érdekében és a feladatok pontosítása miatt.

k.m.f.